Team & Ledarutveckling

Vår affärsidé är att förbättra ledarskap, laganda och motivation med resultatgaranti.

Företag och organisationer blir självgående i kvalitetssäkrade ständigt pågående förbättringsprocesser.

Vår vision är att etablera många vinnande kulturer i svenskt näringsliv.

Team & Ledarutveckling Ingvar Bengtson AB är ett konsultföretag som bildades av Ingvar Bengtson i slutet av 70-talet. Vårt team