Modiga och kloka män som satsar på sin personliga utveckling. En förmån att få vara med och bidra!

Emil Racing Team

Berikande att få möjligheten att som företagare få delta i Emil Racing Team. Viktiga relationer med stort kunnande som skapar framtidstro.

GLAD PÅSK

Känslor tankar och energier skapar prestation. Teamsamverkan med fokus på det man kan påverka är ett bra Påsktips?

 

All prestation består av en kombination av känslor, energier och tankar. Den största kraften är känslor där företagskulturen avgör nivån. Laganda, engagemang, självförtroende, ledarskap, självkänsla och tillit är viktiga beståndsdelar att ha kontroll på. Fungerar kulturen så blir det ordning på strukturen. Sätts detta i systematik så har man gjort grundarbetet.

I dessa tider

är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av att samverka och lära av varandra med ett starkt förankrat kundorienterat synsätt. Denna förmåga står många gånger och faller med nivån på den interna företagskulturen. ”Huset är inte bättre på utsidan än på insidan”.

Känslors kraft i företagskulturen

Positivt att medvetenheten kring hur man kan kvalitetssäkra och verksamhetsstyra känslor ökar. Känslors kraft i företagskulturen är basen för kundorientering med bättre lönsamhet.

Båtmässan

Bra event med GKSS och Tokyoklubben på båtmässan. Kända profiler som Pelle Pettersson och Rasmus Myrgren.