Veckans tanke

”Ledarskap handlar om människor i relation, att få människor att växa i sina roller. Chefskap handlar om människor i position. En ledare har rätt mental inställning till de frågor som handlar om människor. Är du en bra ledare så sitter det i ryggmärgen på dig att du mår bra av att se människor växa. Du har en förståelse för vad som händer i relationerna på arbetet och finns öppenheten runt omkring dig, får du också möjlighet att förstå hur personerna mår ur ett privat perspektiv. Det är också en självklarhet för dig som ledare att se och förstå vad som händer när en laganda höjs. Lusten att bygga team är primär för en ledare, vilken bransch och vilka produkter/tjänster det gäller är sekundärt. En ledare känner sig främst tillrätta istället för att tänka sig tillrätta.”

Ingvar Bengtson

Nytta och möjligheter hos Schenker

Ingvar Bengtson föreläser för Schenker Göteborg

Drygt 60 Schenkeranställda i Göteborg fick i helgen en energifylld timma med Ingvar Bengtson. Det handlade bland annat om hur en förbättrad laganda och ökad motivation påverkar varje enskild anställd och företaget i stort.

Veckans tanke

”En högre nivå på laganda, ledarskap och motivation ger nytta på många plan; på arbetsplatsen, gentemot kunder och leverantörer och i det privata livet. Några exempel är större trygghet, ökad tillit, mer vilja att hjälpa (därmed en form av internutbildning), bättre samarbete, bättre hälsa/färre sjukskrivningar, ökad kreativitet, mer tålamod, ökad självinsikt, högre energi, mer livsglädje, bättre balans privat/arbete, lättare ta kritik mm. Det säger sig självt att en sådan satsningen är en lönsam investering.”

Veckans tanke

”Positivt att medvetenheten kring hur man kan kvalitetssäkra och verksamhetsstyra känslor ökar. Känslors kraft i företagskulturen är basen för kundorientering med bättre lönsamhet.”

Ingvar Bengtson

Veckans tanke

”Jag vill arbeta för att göra det tydligt för våra ungdomar vilken enormt stor nytta de kan ha av idrotten i sin framtida roll på arbetsmarknaden. Laganda, ledarskap och personlig utveckling i idrottssammanhang leder till insikter, erfarenheter och egenskaper som är mycket eftertraktade inom näringslivet.”

Ingvar Bengtson

Till förmån för OS-seglare

Förra veckan samlades över 300 personer på eventet Rio Night, anordnat av GKSS/OS-klubben, på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Syftet var att supporta och stödja de seglare som OS-satsar i Rio nästa år. Vi på Team & Ledarutveckling passade på att starta med några timmars värdefulla diskussioner om nyttan och effekterna av att arbeta med ledarskap, laganda och motivation. Representanter från idrottssidan var utförsåkaren Ylva Nowén, seglarna Rasmus Myrgren och Emil Bengtson samt golfaren Fredric Sundberg. Tack alla för er delaktighet och givande diskussioner!

Veckans tanke

”Vid rekrytering bör företagets beteendemässiga spelregler gås igenom. Förankras en förståelse i samband med en nyanställning så finns mycket pengar att spara. Ta reda på vilken nivå av emotionell intelligens som du kommer att arbeta med. ’Hur ska vårt samarbete vara?’ är en effektiv fråga, där du ganska snabbt får en förståelse för vem du har att göra med.”

Veckans tanke

”Hur du säger en sak betyder mer än vilka ord du använder. Ditt kroppsspråk visar känslor som kommer att tydas, vare sig du vill det eller inte. Dessa känslor ligger till grund för om du ska få trygghet och tillit i ditt lag och i din omgivning.”

Veckans tanke

Hur är dina tankar när du presterar som bäst?
De flesta ger prestationsorienterade svar, exempelvis ’är i nuet, tänker kreativt, är i ett tanklöst tillstånd, har fokus på uppgiften’. De fokuserar alltså på det som de kan påverka istället för på vilka resultat de vill nå.”

Ingvar Bengtson

Veckans tanke

”Identitet och grupptillhörighet är oerhört viktigt. Ett företag som jobbar för att få de anställda att känna att ’här vill jag vara’ har insett kraften i relationsbyggande. Att jobba med värderingar på det här sättet påverkar lönsamhet starkt.”
Ingvar Bengtson