Teamträning!

Delar av Laserseglareliten har fortsatt med att utveckla spelregler på laganda samt egna individuella beteendemål. Professionellt av dessa idrottsutövare att satsa på laganda i denna individuella idrottsgren!

10834044_10204370501934759_399245494_n

Bragdguldet!

Otroligt roligt att igen få bekräftelser på känslors förmåga till att prestera. Lagandans kraft i tjejernas längdåkningslandslag!

10818689_10204364679989214_1534617630_n

Ny titel!

Boktiteln ändrad till;
Känslans kraft i företagskulturen.
Manus lämnas in till redaktör idag och Marie Ekerlid på Ekerlids förlag kommer att ta hand om det här. Boken kommer att lanseras 2015, förmodligen i Mars månad.

Känslans Kraft!

Den nya boken Känslans Kraft, (”Den andra Ketchup Effekten”) kommer att bli klar i höst/vinter. Spännande innehåll tack vare många levande exempel på hur företag har skapat vinnande kulturer. Kul att få ta del av responsen på sikt när boken väl har kommit ut.

Nya Kollaskolan

Den 18/6 lämnades Nya Kollaskolan över till kommunen. Ett fantastiskt resultat genom Partnering-upplägg! Vi tackar Eksta Kungsbacka, Tuve Bygg, alla leverantörer och kommunen för ett gott samarbete gällande att skapa en god kultur under byggtiden och
goda relationer för framtiden!

Kollaskolan 022

Kollaskolan 022

 

 

 

Lagandan i KKKK

Väldigt positivt när klubbar som ex KKKK (Kullaviks Kanot och Kappseglings Klubb) satsar på att utveckla sin laganda. Den största kraften till att vilja vara med i en klubb/organisation/företag är att kunna identifiera sig. Lagandan utgör basen för rätt val av samhörighets känsla och människor väljer främst med utgångspunkt från känslor.

Mental Rådgivning

En del av Team & Ledarutvecklings uppdrag handlar om idrottspsykologiskt stöd till förbundskaptener, förbund, tränare och aktiva idrottsutövare.
Samarbeten har pågått till och från med exempelvis Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet.

Vår bild av hur man blir ”världsmästare” som mental rådgivare är att man är införstådd med och klarar av att genomföra följande områden:

Den aktive är ”chef/beställare”

Eftergymnasial utbildning inom psykologi/sociologi/pedagogik

Rådgivaren ser den aktive ur olika perspektiv; individuellt och som del i ett kulturellt sammanhang

Den aktive bestämmer upplägg, hur ofta man ses och typ av kommunikation mm

Rådgivaren använder verktyg som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet

Rådgivaren har egen erfarenhet av elitidrott

Rådgivaren har praktiserat som tränare/instruktör

Rådgivaren ska leva som han/hon lär, det vill säga, träna, vara sund och själv arbeta prestationsorienterat och med målbilder

Rådgivaren ska se till den aktives hela situation och hjälpa till att välja arbetsområdet, utifrån vad som kan ge bäst resultat för den aktive

Väletablerade och vetenskapligt utformade tester/enkäter kan användas vid kartläggning och testning av den aktives behov och som hjälpmedel under arbetets gång

Kontrakt för samarbetet utformas av rådgivaren, den aktive och eventuell annan berörd part

Förmåga till att bygga en kultur i hela förbundet och runt den aktive (ledarskap, laganda, motivation) Detta innebär ett helhetskopplat grepp i processform.