Veckans tanke

”Känslor är en mycket stor och viktig del i företagets kultur – rätt känslor skapar positiva tankar, vilket i sin tur ger energi och lust för att kunna uppnå optimal prestation.”
Ingvar Bengtson