Veckans tanke

”Identitet och grupptillhörighet är oerhört viktigt. Ett företag som jobbar för att få de anställda att känna att ’här vill jag vara’ har insett kraften i relationsbyggande. Att jobba med värderingar på det här sättet påverkar lönsamhet starkt.”
Ingvar Bengtson