Stresshantering

Vi erbjuder kurser, föreläsningar, stressprofiler och individuell stresshantering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Stress i arbetslivet framkallar ohälsa, men också försämrad effektivitet och kvalitet. Faktorer som i slutändan påverkar lönsamheten och konkurrenskraften. Det är vår moderna tillvaro med dess ständiga förändringar, som medför en stark ökning av såväl fysisk som psykisk spänning hos allt fler människor.

Har du någon gång känt av något av detta:

  • Inte kunna påverka arbetssituationen, uppläggningen av jobbet eller arbetstakten
  • Att du inte får feedback eller uppmärksamhet på jobbet
  • Att du har dåliga eller för få relationer hemma
  • Att du aldrig får vara ensam utan har folk omkring dig hela dagarna
  • Arbetets mål fullständigt kör över dina egna mål
  • Att du känner dig utanför
  • Att du känner meningslöshet och tristess
  • Att du känner dig otillräcklig och får skuldkänslor

Om du svarat ja på minst sex av ovanstående påstående bör du fortsätta att läsa denna sida.

De flesta sjukdomar som vi drar på oss idag har något med stress att göra. Kroppen och psyket ger signaler om att något är fel. Symptomen kan vara huvudvärk, trötthet, svårt att sova, ont i magen, ont i hjärtat, spänningsvärk i muskler, koncentrationssvårigheter, oro, rädsla, ångest osv.

Hur ska jag lära mig att hantera min stress och må bättre?

Genom att göra en stressprofil för att se vad som stressar  mest och en individuell handlingsplan.

Träna mig att förstå mig själv bättre och varför jag blir stressad, för att kunna undvika dessa beteenden.

Träna mig att förstå mina kroppsliga och psykologiska signaler.

Träna mig att älska och acceptera sig själv.

Vi arbetar med SMC:s stressprofil utarbetad av professor Sven Setterlind, Stress Management Center, Karlstad.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig så hör av dig till oss. Eller om du känt av något annat som vi inte tagit upp i ovanstående. Vi kan hjälpa dig att må bättre både på arbetsplatsen och i ditt privatliv.