Personlig Utveckling

Många människor är i behov av personlig utveckling. Varianterna på detta är hur många som helst. Det är vanligt att människor vill öka sin självinsikt och få en bättre förståelse för sina egna beteenden och likaså vill många förbättra sin förmåga till att bli mer öppna som personer.
Om självkännedomen förbättras ökar möjligheten till att få bättre självkänsla. ”Det är svårt att få en känsla för något man inte känner till”. En inre trygghet ligger i linje med detta och inre stress minskar om förståelse för egna beteenden förbättras. Läs mer

Förståelsen för hur man kan hantera inre och yttre stress är ofta förekommande.
”Sund egoism” och gränssättning när det gäller att få harmoni och balans i livet är önskvärt hos många. Bli en bättre tränare/ledare skräddarsytt efter egna önskemål är uppskattat jämfört med att gå på kurser/utbildningar utan koppling till ledarens behov. Länk till stresshantering

Hur man genomför personlig utveckling anpassas efter person och situation. Det är vanligt med 1-3 timmars möten på Team & Ledarutvecklings kontor.

Familjer/Grupper kan ibland behöva stöd för att gå vidare i livet. Efter kriser som dödsfall, utbrändhet och separationer så kan personlig utveckling anpassas efter detta.

Sovringsövning – innebär en aktivitet där man ser över alla aktiviteter och sysselsättningar som man är involverad i. Med hjälp av ett visst program/upplägg så utmynnar detta i en bättre förståelse för vad man skall fokusera på. Gränssättning och rätt prioritering blir en följd effekt. Förankring av egen yrkesmässig roll görs och metoder för att medveteandegöra detta hos andra gås igenom.

Frågor och Svar om Personlig Utveckling