Processen i ledarskap, laganda och motivation

Ledarskap, laganda och motivationsprocessen är en långsiktig metod att utveckla företagskulturen med resultatgaranti. Det innebär att man inom företaget bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete gällande beteende, personlig utveckling och teamsamverkan. Organisationerna/företagen blir självgående och kan kvalitetssäkra ständiga förbättringar. Att kunna mäta personlig utveckling, laganda, kultur och känslor är en framgångsfaktor eftersom ”all” prestation kommer från kulturen.

Känslans kraft är avgörande när det gäller lönsamhet!

Vilken nytta och vilka effekter får man om laganda, ledarskap och motivation förbättras?

På arbetet/internt;

Stolthet, kamratskap, glädje, samhörighet, idéer, ”friskhet”, lojalitet, öppenhet, rakare kommunikation, förtroende, effektivitet, hjälpsamhet, kostnadsfri internutbildning, helhetssyn, samverkan, tillit, trygghet etc.

Kunder/externa kontakter; 

Förtroende, merförsäljning, goda rykten, marknadsföring, trovärdighet, lagandan smittar av sig etc.

I privata livet;

Balans, självkännedom, konflikthantering, föräldraskap, ledarskap, sömn, ”sund egoism”, gränssättning, självkänsla, stresshantering, mer energi etc.