Vad skapar arbetsglädje?

Delaktighet och kollegor är två av de faktorer som enligt undersökningar spelar störst roll för arbetsglädjen i företag och organisationer. Med satsning på laganda, ledarskap och motivation kommer känslan av tillhörighet, betydelse och kamratskap på köpet – en klok investering för framtiden.