Samverkan på gång

Just nu pågår samverkan med andra konsulter för att skapa former för kommande samarbeten. Väldigt spännande!