Positiv överraskning att genomföra konferens på Widebäcks Hästcenter!

Teamsamverkan, lära av andra, allas delaktighet i hur man bygger kvalitetssäkrade kulturer.
Positiv överraskning att genomföra konferens på Widebäcks Hästcenter!