I dessa tider

är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av att samverka och lära av varandra med ett starkt förankrat kundorienterat synsätt. Denna förmåga står många gånger och faller med nivån på den interna företagskulturen. ”Huset är inte bättre på utsidan än på insidan”.