Hållbarhet och samverkan

Webinar med IKEA där SIQ var arrangör. Hållbarhet och samverkan var ett par viktiga frågor där den interna företagskulturen ligger till grund för hur framgångsrikt man hanterar detta.