Frågor och Svar om Personlig Utveckling

Det där med personlig utveckling möts ofta av rädsla och en negativ inställning. Man missförstår vad det handlar om och förknippar det med terapi, problem och långtidssjukskrivning. Men det är skillnad på terapi och personlig utveckling. Personlig utveckling är till för kreativa människor som vill upptäcka mer om sig själva. Människor som vill ta nästa steg och bli mer positiva, mer kreativa och ha roligare.

MÅSTE MAN MÅ DÅLIGT OM MAN VILL DELTA I VÅRA KURSER?

Inget alls, men det kan naturligtvis driva på längtan efter förändring. Ett viktigt tema i våra kurser är att öka förståelsen för hur denna förändring ska kunna gå till och för hur man kan börja respektera och lyssna på sina känslor och kroppssignaler i tid.

ÄR DET SÅ ATT ALLA MÅSTE GÅ I TERAPI?

Nej, definitivt inte. Dessutom är våra kurser inte terapi utan det handlar om ökad självinsikt. Personlig utveckling i grupp om cirka l5 – 20 personer är positivt och spännande. Kursen är lustfylld och rolig, såväl som intensiv och spännande. När en grupp personer söker efter lösningar och är väl motiverade så brukar resultatet bli betydligt bättre än när man bara arbetar individuellt.

MÅSTE MAN GÅ TILLBAKA TILL FRAMTIDEN?

Ja ibland måste man förstå sin egen historia för att kunna ändra på sitt beteende och skapa sin egen lysande framtid

HUR KAN VI SÄKERSTÄLLA ATT KURSEN FUNGERAR?

Vi delar ut uppgifter och verktyg som ger möjligheter till integrering av kursens insikter i det dagliga livet. Vid behov finns också möjlighet att gå vidare i fördjupande kurser, där vi kan arbeta specifikt med varje deltagares enskilda tema. Dessutom kan vi erbjuda individuell handledning eller mentorskap. Det kan till exempel vara en blandning av personliga möten, telefonsamtal och e-mailstöd.

RÄCKER DET MED EN KURS PÅ FYRA DAGAR?

Utvecklingen tar tid men i en fokuserad och intensiv situation som vi skapar under en sådan här kurs kommer alla deltagare att få insikter och verktyg som realistiskt kan förbättra deras situation.

VEM MÅSTE GÖRA KURSEN?

Ingen måste göra kursen. Det är ett helt individuellt och frivilligt initiativ. Det är oetiskt och respektlöst att påtvinga personlig utveckling på människor som inte är mogna och öppna för att ta ett sådant steg. Vi ser det så att bara de personer som är redo och nyfikna gå på kurs.

Tillbaka