Fortsatta Teamövningar i Qurits satsning på en Vinnande Kultur – ”Qulturresan”