Team & Ledarutveckling

Vi förbättrar ledarskap, laganda och motivation med resultatgaranti. Företag och organisationer blir självgående i ständigt pågående förbättringsprocesser.

Vår vision är att etablera många ”vinnande kulturer” i svenskt näringsliv.

Team & Ledarutveckling Ingvar Bengtson AB är ett konsultföretag som bildades av Ingvar Bengtson i slutet av 70-talet.

Den största delen av vad företaget gör är uppdrag kopplat till det privata näringslivet där förbättringsprocesser i Ledarskap, Laganda och Motivation med resultatgaranti är i fokus.

Seminarier, aktiviteter och föreläsningar är en viktig del i verksamheten.

Personlig utveckling där självinsikt, öppenhet och självkänsla förbättras. Enskilda personer/grupper sätter bland annat beteendemål som kan vara i linje med detta.

Mental rådgivning för idrottsutövare, klubbar, föreningar, lag och ledare genomförs.

  • Vi skräddarsyr våra insatser efter kundernas behov i samverkan där en nuläges plattform tas fram.
  • Våra riktlinjer och värderingar lutar sig bland annat mot SIQs (Institutet för kvalitetsutveckling) synsätt.
  • Vi kan även erbjuda ditt företag/organisation andra insatser. Se vidare under våra tjänster.
  • Vi har över 35 års erfarenhet inom ledarskap, laganda, motivation och personlig utveckling.