Energigivande möte

som bland annat handlade om självkännedom, öppenhet och personlig utveckling.