All prestation består av en kombination av känslor, energier och tankar. Den största kraften är känslor där företagskulturen avgör nivån. Laganda, engagemang, självförtroende, ledarskap, självkänsla och tillit är viktiga beståndsdelar att ha kontroll på. Fungerar kulturen så blir det ordning på strukturen. Sätts detta i systematik så har man gjort grundarbetet.

I dessa tider

är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av att samverka och lära av varandra med ett starkt förankrat kundorienterat synsätt. Denna förmåga står många gånger och faller med nivån på den interna företagskulturen. ”Huset är inte bättre på utsidan än på insidan”.