Att lära av idrotten

Mycket att hämta för näringslivet om de tar intryck av alla de krafter som sågs på Idrottsgalan igår. Vilka prestationer! Bakom ligger mycket slit, stor motivation och ovärderliga insatser som tillsammans skapar fantastiska resultat.