AFAB Anläggning AB

satsar på att bygga en ännu starkare företagskultur med Johan Gynnerstedt i spetsen.