Föreläsning i Malmö

Den 11 april föreläser Ingvar Bengtson i Enablements regi i Malmö. Det blir en eftermiddag där deltagarna får insikt i vilken nytta och vilka effekter vi får i en organisation om laganda, motivation och harmoni stärks. Vi ska ta reda på vilka förutsättningar och krav som gäller för att kvalitetssäkra en kultur som främjar kreativitet och stävjar stress. Hur går man konkret tillväga och skapar en företagskultur som bidrar till innovation, utveckling och kundnytta?

Veckans tanke

Hur hade klimatet varit i samhället, på arbetsplatser, i skolor och i andra sammanhang där människor möts om alla haft god självkännedom och stark självkänsla? Osäkerhet, undertryckt ilska och behov att trycka ner andra för att själv vinna fördelar skapar ingen bra grund för förståelse och förmåga att mötas över gränser.

I dagens Sverige möts vi ständigt av rapporter om främlingsfientlighet, förtyck och utanförskap. Det gör det extra viktigt att tänka på hur vi vill jobba med oss själva, vilka värderingar vi vill ha och hur vi själva vill bli bemötta. Att börja med att lära känna sig själv, sina känslor, tankar och reaktioner är det första steget till att skapa bra relationer med andra.