Veckans tanke

”En högre nivå på laganda, ledarskap och motivation ger nytta på många plan; på arbetsplatsen, gentemot kunder och leverantörer och i det privata livet. Några exempel är större trygghet, ökad tillit, mer vilja att hjälpa (därmed en form av internutbildning), bättre samarbete, bättre hälsa/färre sjukskrivningar, ökad kreativitet, mer tålamod, ökad självinsikt, högre energi, mer livsglädje, bättre balans privat/arbete, lättare ta kritik mm. Det säger sig självt att en sådan satsningen är en lönsam investering.”

Dela: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Veckans tanke

”Positivt att medvetenheten kring hur man kan kvalitetssäkra och verksamhetsstyra känslor ökar. Känslors kraft i företagskulturen är basen för kundorientering med bättre lönsamhet.”

Ingvar Bengtson

Dela: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Veckans tanke

”Jag vill arbeta för att göra det tydligt för våra ungdomar vilken enormt stor nytta de kan ha av idrotten i sin framtida roll på arbetsmarknaden. Laganda, ledarskap och personlig utveckling i idrottssammanhang leder till insikter, erfarenheter och egenskaper som är mycket eftertraktade inom näringslivet.”

Ingvar Bengtson

Dela: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+